0
D/A Converters
【TEAC】AI-303 | USB DAC 擴大機
NT$ 30945
NT$ 22900
【TEAC】UD-701N | USB DAC/網路串流/前級/耳擴
NT$ 128000
NT$ 99000
【TEAC】NT-505-X | USB DAC/ 網路串流播放器
NT$ 67375
NT$ 53900
【TEAC】UD-505-X | USB DAC / 耳機擴大機
NT$ 60128
NT$ 46900
【TEAC】UD-501 | USB DAC
NT$ 24900
NT$ 19900
【TEAC】UD-301 | USB DAC
NT$ 11900
NT$ 11900
【TEAC】AI-301DA-X | USB DAC / 立體聲綜合擴大機
NT$ 12900
NT$ 12900
【TEAC】AI-301DA-Z | USB DAC / 立體聲綜合擴大機
NT$ 19875
NT$ 15900